Hem

Tänk till, tänk om och tänk om


Nästan alla är nog överens om att innovation är någonting bra. Innovation skapar ekonomisk tillväxt. Innovation formar – och omformar – företag, industrier och marknader. Men innovation drivs inte enbart av vinstintresse, tillväxtbehov eller strävan efter marknadsdominans. I grunden finns även människors inneboende nyfikenhet, fantasi, skaparkraft och vilja till förbättring.


Innovation tillsammans med lärande och kunskapsförmedling är avgörande framgångsfaktorer för organisationer måna om sin framtid. Det är därför modernt management i grunden handlar mycket om kunskapsteknik.

"Den enda långsiktigt hållbara fördel ett
företag har är att lära fortare än konkurrenterna."

Arie de Geus

Vad är kunskapsteknik?


Kunskapsteknik avser de organisationsformer, processer, metoder och verktyg som specifikt befrämjar innovation, lärande och kunskapsförmedling i organisationer. Kunskapsorganisationer byggs med kunskapsteknik. Och med människan i centrum. Kontakta mig. Det är ju bara så vi kan börja tänka tillsammans.Anders Hemre

ahemre@kunskapsteknik.se

0763264773Om kreativitetKreativitet är inte bara den individuella förmågan att "tänka utanför boxen". Kreativitet kan också läras, organiseras och stimuleras. 


När idéarbetet går bra uppstår en positiv återkoppling som stärker den företagsförmåga vi kallar innovationskraft. Metoder och verktyg finns tillgängliga. Varför vänta?  

”Jag börjar med en idé.

Sedan blir det något annat.”

Pablo Picasso