OM OSS

Anders Hemre är en expertrådgivare med omfattande internationell och mångkulturell erfarenhet efter att ha bott och arbetat i Sverige, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

Han har tidigare arbetat i specialist- och chefsbefattningar inom Ericsson och fått vara med om både teknik- och affärsframgångar, misslyckanden, utmaningar och svårigheter.


Anders är nu verksam som rådgivare, skribent, talare och tecknare med fokus på hur organisationer bäst kan arbeta med kreativitet, innovation, kunskap och expertis. Då och då intervjuas intressanta personer av Anders för publicering i nyhetsbrevet Brainovation®. 


Anders är medlem i Chalmerska ingenjörsföreningen och ISPIM (International Society for Professional Innovation Management).

Registered bookboon author.

Besök e-bokhandeln:

   Leadership    Konkurrenskraft     Innovation       Organisation

Föreläsningar
KLOKT eller KORKAT: Om förstånd och oförstånd i kunskapsorganisationen


IDEKLÄCK & NYTÄNK: Om kreativitet och innovation i målmedveten verksamhet


TITTA i SPEGELN: 12 frågor en ledare bör ställa till sig själv
Expertrådgivning


Råd och stöd inom strategi, affärsutveckling, innovation, lärande,

kunskapsförmedling och organisationsutveckling. 
Newsletter

Brainovation®:

News and thoughts on innovation, knowledge and expertise

Edited by Geoff Dahl

Archives

twitter feed


What the gurus say


Listening to Luminaries

A compilation of interviews with leading business and management thinkers:Brainovation® books

About creativity, competence
and competition


Available on AmazonManaging R&D


Mentor 

Disclosure


Brainovation® is a trademark registered with the Canadian Intellectual Property Office by Geoffrey B. Dahl & Associates Inc., currently with an exclusive right-to-use granted to Anders Hemre.